De praktijk

De praktijk is een praktijk van een zelfstandig gevestigde psychiater. De intake en de behandeling gaan niet over verschillende schijven zoals in een instituut in de geestelijke gezondheidszorg. Na het intakegesprek start meteen de behandeling. Een ander voordeel van een zelfstandig gevestigd psychiater is dat er niet alleen wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke duur van de behandeling maar er ook de mogelijkheid is een lange weg met iemand te gaan, indien de klachten dit vereisen. De praktijk is geopend op maandag t/m vrijdag en gericht op volwassenen en adolescenten vanaf 16 jaar.  Mensen die hechten aan een (christelijke) levensovertuiging kunnen ook bij mij terecht. Er is een goede samenwerking met de psychiatrische gezondheidszorginstellingen, mocht er voor de behandeling een tijdelijke opname noodzakelijk blijken.

Terug naar boven ^Klachten

Met welke klachten kunt U bij de psychiater terecht?
Veel voorkomende psychiatrische klachten zijn stemmingsklachten, waaronder depressieve en manische klachten. Angstsklachten, waaronder paniek-, dwang-  en posttraumatische stressklachten.  Psychotische klachten; dissociatieve klachten; slaapproblemen; problemen met de impulsbeheersing; pathologische rouw, onbegrepen lichamelijke klachten en persoonlijkheidsproblemen.  Sommige mensen zijn huiverig voor een psychiatrische diagnose. Dit is in het geheel niet nodig. De diagnose die de psychiater stelt is een goed hulpmiddel om de juiste therapie te vinden, zodat de klachten helemaal of zoveel mogelijk verholpen kunnen worden en de kwaliteit van leven sterk verbetert.


Therapiemogelijkheden

Psychotherapie (gesprekstherapie)
Ik maak gebruik van de verschillende psychotherapeutische richtingen:

• Steunende en ontdekkende behandeling
• Cognitieve gedragsgtherapie
• Inzichtgevende analytische therapie
• Directieve therapie en non-directieve therapie

De psychotherapie wordt gekozen op grond van het psychiatrische klachtenbeeld en sluit aan bij de wensen van de patiënt.

Medicamenteuze therapie
De medicijnen worden gekozen op grond van de psychiatrische klachten zoals protocollair is voorgeschreven.
Meestal wordt medicamenteuze therapie gecombineerd met gesprekstherapie.
Terug naar boven ^

Procedure van aanmelding

Aanmelding geschiedt telefonisch. Zelf ben ik bereikbaar op werkdagen tussen 12.45 uur en 13.15 uur en tussen 17.30 uur en 17.45 uur. De praktijk is ook op andere momenten bereikbaar; indien de telefoon niet wordt opgenomen, is het mogelijk het antwoordapparaat in te spreken, een telefoonnummer te vermelden, dan wordt er zo spoedig mogelijk teruggebeld. Ook is het mogelijk een fax te verzenden.

Telefoonnummer: 035-6283889
Faxnummer:           035-6400127   
       
Online aanmelden kan ook (zie “Aanmelden Online”).   
                                                                           Terug naar boven ^
Intake & Behandeling

De intake vergt meestal één gesprek. In dit gesprek worden de klachten en de mogelijke oorzaken en achtergronden van de klachten in kaart gebracht. Er wordt informatie gegeven over de verschillende behandelmogelijkheden en in goed overleg wordt de behandeling die past gekozen: dit heet een behandelovereenkomst. Hierna kan de behandeling worden gestart. Regelmatig wordt de behandeling met de patiënt geëvalueerd.

De huisarts wordt schriftelijk over de diagnose en de behandeling geïnformeerd tenzij er ernstige bezwaren zijn.                                                                           
Terug naar boven ^
Afspraken en kosten

Het goed nakomen van afspraken is van groot belang voor een goede behandeling. Bij verhindering dient de afmelding uiterlijk 24 uur van tevoren doorgegeven te zijn, tenzij bij overmacht.

Als psychiater heb ik met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De behandeling wordt dus vergoed door de basisverzekering van de zorgverzekeraar waarbij degene, die in behandeling komt, is aangesloten. Bij de eerste afspraak is een verwijsbrief van de huisarts nodig en de naam en verzekeringsnummer van de zorgverzekeraar alsmede het BSN-nummer ( sofinummer ).
Terug naar boven ^

Studie- en professionele gegevens psychiater

Voltooiing artsenstudie in1977, voltooiing specialisatie als psychiater in 1981.

Lidmaatschap verenigingen:
• Regionale Vereniging Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Gooi en Vechtstreek
• Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
• Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunst
• Orde van Medisch Specialisten
• Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten

BIG-registratienummers:
• Arts: 09024002001
• Psychotherapeut: 89024002016Terug naar boven ^


Bereikbaarheid

De praktijk is gevestigd op het volgende adres:
Gerardus Gullaan 28 1217LP Hilversum
Telefoon: 035-6283889
Fax: 035-6400127

De praktijk is goed bereikbaar met de auto, fiets en per trein.
Voor de auto is er een gratis parkeermogelijkheid op de oprit.
De praktijk is op ongeveer 10 minuten lopen van het NS-station Hilversum.
De Gerardus Gullaan is gelegen tussen het Melkpad, Koninginneweg en Naarderstraat.
Bij het maken van de eerste afspraak kan op verzoek een uitgebreide routebeschrijving en plattegrond toegestuurd worden.
Terug naar boven ^Aanmelden online


Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.
Terug naar boven ^